Welkom op onze website

Building On Education

Buildingoneducation is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van onderwijs aan kinderen in West Afrika in de leeftijdscategorie van drie tot zestien jaar. Het uiteindelijke doel is kinderen een sleutel te geven voor een betere toekomst. Onderwijs is naar de mening van de stichting die sleutel. Via deze weg kunt U meer informatie krijgen over de werkzaamheden van de stichting.

 

Het ontstaan van de stichting
In januari 2011 ben ik tijdens een reis naar Gambia diep geraakt door het enthousiasme waarmee Janet School draaiende wordt gehouden. Geweldig om te zien hoe met zo weinig middelen kinderen toch scholing krijgen.

Er is nauwelijks geld om de salarissen van de onderwijzers te betalen, materialen voor de kinderen zijn schaars of ontbreken. Toch: blije gezichten van de kinderen, onderwijzers die vol verve les staan te geven.

In september 2000 zag Abdul Karim Newland de problemen van de ouders die hun kinderen graag naar school wilden laten gaan, behalve het schoolgeld (ook voor kleuter en basisscholen) bevonden de scholen zich vaak op verre afstand, te ver om te lopen en transport was voor de meeste ouders te duur. Hij besloot een schooltje midden in een arme stadswijk te starten. Vijf leerlingen was het, waar hij mee van start ging! Inmiddels zijn dit er 400! ’s avonds trad Abdul op met zijn band, zo kon hij in zijn onderhoud voorzien. Verder werden de kosten betaald uit het schoolgeld, zo’n 150 euro per jaar en uit giften van wat scholen in Engeland. Tot op heden zingt Abdul regelmatig in plaatselijke gelegenheden, hotels en restaurants, nog steeds heeft hij deze inkomsten hard nodig.

 

Leerplicht:

Gambia kent geen leerplicht. De overheid bouwt wel scholen maar heeft nauwelijks de middelen om voldoende te bieden en resultaat te behalen. De bevolking bouwt vaak zelf op eigen initiatief met gemeenschapsgelden scholen. De meeeste van die scholen zijn in slechte staat met te veel kinderen in te kleine ruimtes. Ook zijn er weinig schoolmaterialen en uiterst beroerd meubilair.

 

Het schoolsysteem:

De Nurseryschool in Afrika is te vergelijken met de vroegere kleuterschool in Nederland. Er wordt onderwijs geboden aan kinderen tot ongeveer 7 jaar. Dit wordt vaak opgezet door privé initiatieven van de bevolking en gebouwd met giften van fondsen. In het geval van Janet School is Abdul Karim Newland de school gestart. Doordat hij als zanger in hotels optrad was hij in de gelegenheid wat contacten te leggen met Engelse toeristen, uiteindelijk heeft hij indertijd via wat Engelse scholen genoeg geld kunnen verkrijgen om een, zij het heel eenvoudig, schooltje te bouwen.

 

Kosten

Vanaf 7 jaar gaan de kinderen naar de Primary school of wel basisonderwijs, dit duurt zes jaar. Veel gezinnen kunnen het schoolgeld (gemiddeld zo’n 150 tot 200 euro per jaar) niet betalen. Dat betekent dat de kinderen geen onderwijs kunnen volgen of slechts een gedeelte. Een heel klein aantal kinderen lukt het door te gaan naar de Secundary school (middelbare school). Voor de meeste kinderen blijft het “doorleren”echter een droom: de ouders kunnen de schoolkosten domweg niet betalen!

Doordat ik zo geraakt was door wat ik daar zag besloot ik in Nederland benefietaktiviteiten te ontplooien. Dit nam al snel een dusdanige vorm aan dat het noodzakelijk werd een stichting te vormen. Stichting Building on Education werd een feit!

 

stichting Building On Education – IBAN NL80INGB0006030428