2012/2013

  • 3 januari 2012: Oprichting van de stichting
  • Begin 2013 komt een container met overbodig meubilair van de Montessorischool en Internationale school ‘Elckerlyc’ uit Leiderdorp aan in Sierra Leone. (zie foto) 
  • Aanschaf schoolbus voor de school in Sierra Leone
  • Dankzij diverse activiteiten (o.a. sjoelen, darten, huiskamerconcerten) kan de school in Makeni, Sierra Leone in september open met 12 leerlingen.
  • Sierra Leone
  • Bij de school in Gambia is een woning voor de nachtwaker en een compleet nieuw lokaal bestemd voor computerlessen en bibliotheek gebouwd.
  • Inkomensondersteuning van een gezin d.m.v. inkoop van Afrikaanse kunstnijverheid.
  • 30 november 2013: De Kringloop Voor Onderwijs opent haar deuren.